ΞΕΝΑΚΗΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Assistant Professor, Digital Systems Department of the School of Technology @ University of Thessaly

Ο Απόστολος Ξενάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) (2014). 

Έχει ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Π.Θ. σε θέματα δικτύων αισθητήρων και IoT για πρωτογενή και βιομηχανική παραγωγή. Έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρίες Πληροφορικής σε θέματα σχεδιασμού και υποστήριξης Δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα ως ερευνητής. 

Από το 2012 είναι επιστημονικός συνεργάτης του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και από το 2014 διδάσκει ως Π.Δ.407/80 (Βαθμίδα Λέκτορα) στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο ως συνεργάτης του Π.Θ. στο τμήμα ΗΜΜΥ. Επίσης διαθέτει διδακτική εμπειρία σε Β΄θμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΤΕΕ, δομές εκπαίδευσης ενηλίκων ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ). Συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα του Κέντρου δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Π.Θ. σε θέματα STEM και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνικά σεμινάρια Δικτύων Η/Υ (Cisco Instructor).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν Δίκτυα Η/Υ και Επικοινωνίες, Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN), IoT και εφαρμογές, STEAM και εκπαιδευτική ρομποτική, διάχυση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, εφαρμοσμένα μαθηματικά και μοντελοποίηση. Έχει δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες σε συνέδρια και περιοδικά στα αντικείμενα αυτά. Είναι μέλος των επιστημονικών ενώσεων IEEE, ACM, Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, ΕΠΥ, Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της E3STEM. Είναι επίσης μέλος της ερευνητικής ομάδας Seri. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε επιχειρηματικά σχολεία και δράσεις του Π.Θ. ως μέντορας.