ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Co-Founder & Managing Partner, Red Tree CFO Solutions

Έπειτα από 15 χρόνια εμπειρίας στην χρηματοοικονομική ανάλυση, έλεγχο και στρατηγική τόσο στη βιομηχανία (New Kind, Nikas) όσο και σε εταιρίες τεχνολογίας (Forthnet – Nova) στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έγινε συνιδρυτής το 2013 της Red Tree CFO Solutions – μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρίας για νεοφυείς επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα. Μέσα από αυτόν τον ρόλο βοηθάει επιχειρηματίες στο χώρο της τεχνολογίας να οργανώσουν τo εγχείρημα τους και να το μεγαλώσουν διεθνώς, και έχει συμβάλλει στην πορεία πολλών πετυχημένων επιχειρήσεων.

Έχει πτυχίο στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Manchester Business School και δίπλωμα στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική από το Regent’s University of London. Του αρέσει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ιδέες.