ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

Country Manager for Greece & Senior Program Manager for Europe, INCO

Η Αμαλία εργάζεται INCO ως Country Manager για την Ελλάδα και Senior Program Manager για την Ευρώπη, όπου διαχειρίζεται την επέκταση της εταιρείας στην χώρα, την επιχειρηματική της ανάπτυξη και τις σχετικές συνεργασίες. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των προγραμμάτων της INCO στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, έχει εργαστεί σε διάφορους ρόλους στους τομείς της Program/Project Management, Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Έχει εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για μικρές και διεθνείς εταιρείες, με την τελευταία της θέση να είναι Marketing Manager στην ομάδα Brand & Reputation της Google Ελλάδος.

Είναι κάτοχος πτυχίου Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στις Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς ένα από τα κύρια ενδιαφέροντά της σχετίζεται με την Αειφορία στο πλήρες φάσμα της και με το Περιβάλλον γενικότερα.

Ταυτόχρονα, ως σύμμαχος της γυναικείας Ενδυνάμωσης, είναι εισηγήτρια των σεμιναρίων #IamRemarkable και Women Will από το 2019, έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερα από 900 άτομα σε θέματα επιχειρηματικότητας, ηγεσίας και προσωπικής ενδυνάμωσης.