ΣΟΦΙΑ

Η έμπνευση αυτής της ιδέας βασίστηκε σε δύο πυλώνες αναγκών – προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής αγοράς. Αρχικά ο ανταγωνισμός μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την εύρεση κατάλληλου προσωπικού είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να προσπαθούν συνεχώς να βελτιώσουν τις παροχές τους σε σχέση με την υγεία και άλλους τομείς, προκειμένου να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους αλλά και να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες. Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα υγείας (ψυχολογικά και σωματικά), λόγω έλλειψης άσκησης, τείνουν να αυξάνονται συνεχώς στον εργασιακό χώρο, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να προάγουν τον εργασιακό αθλητισμό στους εργαζόμενους τους, με αποτέλεσμα να παίρνουν μεγάλες αναρρωτικές, να έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση, κάτι που μεταφράζεται σε μείωση εσόδων της επιχείρησης. Παράλληλα οι αθλητικές επιχειρήσεις, προσπαθούν να αυξήσουν το πελατολόγιό τους και να βελτιώσουν τις προωθητικές τακτικές τους. Η SPORTANY μπορεί να λειτουργήσει ως ο έξυπνος συνδετικός κρίκος των δύο προβλημάτων – αναγκών, δίνοντας τη λύση μέσω του εργασιακού αθλητισμού. Πώς λειτουργεί η SPORTANY; Αρχικά, οι αθλητικές επιχειρήσεις που θέλουν να προωθηθούν, μπαίνουν στην εφαρμογή μας, οι επιχειρήσεις που θέλουν να αθληθούν οι υπάλληλοι τους, πληρώνουν μια συνδρομή ανά εργαζόμενο στην SPORTANY. Ο κάθε εργαζόμενος μέσω της εφαρμογής της SPORTANY, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε αθλητική επιχείρηση της εφαρμογής για να αθληθεί, κάθε μέρα και μια διαφορετική εάν επιθυμεί, κάνοντας απλά check-in στο χώρο άθλησης. Επίσης, μέσω της εφαρμογής – πλατφόρμας οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες, να επικοινωνούν με τους παρόχους αθλητικών υπηρεσιών και άλλα μέλη της SPORTANY, να αξιολογούν τις αθλητικές υπηρεσίες και να κλείνουν από πριν τη θέση τους σε αυτές. Η SPORTANY θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τα έσοδα των αθλητικών υπηρεσιών και να βελτιώσει την απόδοση και την κερδοφορία των μη αθλητικών επιχειρήσεων, καθώς οι υπάλληλοί τους θα είναι υγιέστεροι σωματικά και ψυχικά και θα βιώνουν νέες ευχάριστες ψυχαγωγικές εμπειρίες. Οι επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να δομήσουν να βελτιώσουν την εικόνα τους, και με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να αποτελέσουν προτεραιότητα στην επιλογή νέων εργαζομένων, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική τους θέση στο χώρο της αγοράς.