ΜΕΝΤΟΡΕΣ

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB για νέους στην Ελλάδα παρέχεται εξ ολοκλήρου δωρεάν. Η υλοποίηση του Προγράμματος δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη των εθελοντών.

Μπορείτε να υποστηρίξετε το Πρόγραμμα ως εθελοντής Μέντορας, καθοδηγώντας νέους που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση και έχουν ήδη παρακολουθήσει το 4ήμερο Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος.

Οι συναντήσεις Μέντορα-συμμετέχοντα πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα, έπειτα από μεταξύ σας συνεννόηση για την ημερομηνία και την τοποθεσία. Διαρκούν περίπου μία ώρα και στο διάστημα αυτό συζητάτε με τον συμμετέχοντα διάφορα θέματα σχετικά με την εξέλιξη της ιδέας.

Τα οφέλη από τη συμβουλευτική καθοδήγηση είναι σημαντικά και για τον ίδιο τον Μέντορα, καθώς είναι μία ευκαιρία για να αναπτύξετε δεξιότητες όπως είναι η ενεργητική ακρόαση, η σωστή στοχοθέτηση, η επίλυση προβλημάτων και η διαπροσωπική επικοινωνία και να βοηθήσετε τους νέους να πετύχουν ένα θετικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία σας.

Οι Μέντορες του STARTAB

Μετάβαση στο περιεχόμενο