ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Στέλεχος επί 20 έτη στον Τραπεζικό τομέα με εμπειρία σε αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και επιχειρηματικών σχεδίων, χορήγηση πιστώσεων και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και μεγάλη εμπειρία στην διοίκηση ομάδων και την εκπαίδευση, καθοδήγηση και ανάπτυξη στελεχών

Τα τελευταία 12 έτη είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και επιχειρηματίας στους τομείς εμπορίας τροφίμων και ποτών και νέων τεχνολογιών.