ΛΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Manager of Business Development, Intrum Hellas

Ο Αλέξανδρος ως manager του Business Development στην Intrum Hellas έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση δανειακών χαρτοφυλακίων, στη διάρθρωση, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων. 

Επίσης, μέσω της εμπειρίας του στους τομείς της παροχής συμβουλών / πωλήσεις / ανάλυση τραπεζικών προϊόντων για μικρές επιχειρήσεις και για ιδιώτες πελάτες διαθέτει ολοκληρωμένη γνώση του χρηματοπιστωτικού κλάδου και των διαδικασιών του.

Είναι απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας και κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών στα Χρηματοοικονομικά και Τραπεζική για στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών («ΟΠΑ»). Σήμερα, παρακολουθεί το executive MBA του «ΟΠΑ».